Създаваме иновационни продукти за бизнеса и живота

Флагман в своята област, собствена авторска разработка на Global Intellect Service.

При създаването на UDS Game сме се ръководили от три основни принципа:

 • «ПО-РАЗЛИЧНА РЕКЛАМА»

  Внедряването на рекомендателния маркетинг във всички сфери на традиционния бизнес – алтернатива на скъпоструващата реклама.

 • «ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ»

  Обединяване на потребители и производители на стоки/услуги в едно мобилно приложение.

 • «МАРКЕТИНГОВ МИКС»

  Съвкупност от маркетингови инструменти за взаимодействие с клиентите, обединени в едно приложение.

ФАКТИ

 • Global Intellect Service (GIS) започва своята дейност първо в Русия и страните от ОНД през март 2014г

 • Към този момент GIS е холдинг, на който принадлежат брандовете: “UDS Game” и “NutriStrike”

 • Сумарния опит на нашият работен колектив, в сферата на високите технологии, превишава 150 години

НАШИТЕ НЕЩАТНИ СЪТРУДНИЦИ ОБХВАЩАТ ТЕРИТОРИИ ОТ ЮГО-ИЗТОКА НА САЩ ДО ЗАПАДНИТЕ ИНДИИ

ТЪРСИМ САМО НАЙ-ДОБРИТЕ

Ако сте работили повече от 3 години с Java, Python, RoR, Angular, знаете или искате да се запознаете с Gralis, PostgreSQL и сте готови да изучавате нови технологии, да решавате нестандартни задачи, искате да се развивате и да учите новото в голям и задружен екип на международна компания, изпратете своето CV career@gintellects.com

Ще се радваме да работим с Вас!

МИСИЯ И ЦЕННОСТИ

Нашата цел е да изменим кардинално международния пазар на интернет услуги с помощта на новите идеи, въплътени в продуктите на Global Intellect Service.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ, КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА БИЗНЕСА И ЖИВОТА С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ, ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ НА ХОРАТА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
ДА ОБЕДИНИМ ХОРАТА С АКИВНА ЖИЗНЕНА ПОЗИЦИЯ, ТЕЗИ КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ВСИЧКО НОВО, ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ ЯРКО И ЦЕНЯТ ВСЕКИ ДЕН
 • Изграждаме дългосрочни отношения и винаги оказваме пълна поддръжка на своите клиенти

 • Растем и постоянно осъвършенстваме своите продукти, така че винаги да са в крачка със съвременната динамика на пазара

 • Обичаме нашият креативен и провесионален екип, който се отдава максимално за реализацията на идеите

 • Стараем се да вникнем в настоящето и да прозрем бъдещата посока на развитие, в името на растежа ни по целия свят

 • Пъддържаме качеството на предоставяните продукти и услуги на високо ниво

ЦЕНИМ КРЕАТИВНОСТТА, ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, ДОВЕРИЕТО, ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СПАЗВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ.

ИНТЕРЕСУВАМЕ СЕ ОТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВИТИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, АМБИЦИИ. ДЪРЖИМ НА УВАЖЕНИЕТО, ОБИЧАМЕ РАБОТАТА СИ И ПОЛУЧАВАМЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ ТОВА, С КОЕТО СЕ ЗАНИМАВАМЕ. ВСЕКИ ИМА СВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ И СВОЯТА ИСТОРИЯ.